Polityka Prywatności Serwisu AkademiaEnduro.pl

W niniejszej polityce prywatności wyjaśnimy, jakie informacje gromadzimy o Tobie, w jaki sposób je zbieramy i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy. Wyjaśnimy również Twoje prawa dotyczące takich informacji. Ten dokument jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, jaki nakłada na nas Artykuł 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane oraz decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest All Road Riding Academy M&M Ożóg Sp. J.; ul. Poziomkowa 10; 26-110 Skarżysko- Kamienna; REGON 383880636; NIP 9442264812; KRS 0000794954 - operator Serwisu Internetowego AkademiaEnduro.pl.

Jak się z nami skontaktować

Zapytania na temat Polityki Prywatności i przetwarzania Twoich Danych Osobowych, można kierować na adres rodo@akademiaenduro.pl, lub do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych, poprzez e-mail: iod@akademiaenduro.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Inspektor Ochrony Danych, Akademia Enduro, ul. Poziomkowa 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Jakie Twoje dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą Ciebie, jeśli możemy powiązać je z Tobą jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Są to zarówno dane, które otrzymaliśmy od Ciebie bezpośrednio w procesie zakładania konta, jak i te, które zostały przez nas zebrane w czasie Twojej aktywności w Serwisie AkademiaEnduro.pl.

Szczegółową listę Twoich danych, które przetwarzamy, znajdziesz w dokumencie Wykaz Przetwarzanych Danych, gdzie znajduje się również informacja o celach w jakim przetwarzamy te dane, okresie ich przechowywania oraz podstawie prawnej, na bazie której te dane przetwarzamy.

Osobną kategorią danych są pliki cookies i ich funkcjonalne odpowiedniki, takie jak local storage, opisane w dokumencie Cookies AkademiaEnduro.

Przetwarzanie które jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w szczególności to:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu AkademiaEnduro.pl

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych.

 • obsługi reklamacji i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. mailem, przez formularz kontaktowy).

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzanie ze względu na obowiązek prawny ciążący na Akademi Enduro, w szczególności to:

 • przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych, prawo bankowe.

Przetwarzanie ze względu na uzasadniony interes prawny Akademi Enduro, w szczególności to:

 • monitorowanie Twojej aktywności w czasie odwiedzin Serwisu AkademiaEnduro.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i danych, jak również poprawy działania Serwisu oraz jakości usług, jego funkcjonalności oraz wykrywanie błędów.

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Akademi Enduro.

 • zapewnienie obsługi płatności.

 • przygotowanie zestawień i statystyk ruchu w celach analitycznych, prowadzenie badań rynku i badań opinii. Dane te mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

 • odpowiedzi i obsługi Twojej korespondencji w sytuacji, gdy nie jest ona związana wprost z wykonaniem umowy.

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz udokumentowania przez nas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzanie ze względu na Twoją zgodę, w szczególności to:

 • Twój udział w szkoleniach i podróżach

 • Twój udział w konkursach oraz akcjach promocyjnych.

 • subskrypcja newslettera.

 • zapisywanie danych w plikach cookies lub ich odpowiednikach funkcjonalnych jak np. local storage, dotyczących personalizacji Serwisu jak również zbierania danych w celu lepszego dopasowania wyświetlania reklam do Twoich preferencji i zainteresowań, zarówno przez nas jak i przez naszych Partnerów.

 • tworzenie Twojego profilu

 • umożliwienie połączenia Twojego konta w Serwisie AkademiaEnduro.pl z kontami np. Facebook co wiąże się z przekazaniem nam przez te usługi informacji o Twoim unikalnym identyfikatorze, a w wypadku Facebooka również e-mailu i awatarze.

Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy wymagamy podania przez Ciebie Twoich danych?

W przypadku założenia konta w Serwisie Akademia Enduro pobieramy tylko te dane, bez których nie może ono zostać wykonane.

Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, ubezpieczeniowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne.

Komu udostępniamy Twoje dane oraz czy są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki. Ściśle kontrolujemy, kto z pracowników wewnątrz naszej firmy i w jakim celu ma dostęp do Twoich danych, tak aby ograniczyć to do wyłącznie niezbędnych w danym przypadku danych i osób.

 • nasi Partnerzy, to jest podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), w tym dostawcy usług dzięki którym działa nasz serwis takich jak biura podróży, centra danych, usługi chmurowe, analityki, adserwery, agencje reklamowe, jak również banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie i pocztowe.

 • organy publiczne, w tym organy ścigania takie jak Policja, prokuratura czy ABW, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

W dokumencie Nasi Partnerzy znajduje się lista naszych najważniejszych Partnerów. Dokładamy najwyższych starań, aby przestrzegali oni na tym samym poziomie co my bezpieczeństwa, ochrony oraz poufności Twoich Danych. W wypadku niektórych z tych podmiotów Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm. W takiej sytuacji przekazanie będzie miało miejsce wyłącznie do sprawdzonych i zaufanych firm, działających w oparciu unijne zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, w pierwszej kolejności certyfikowanych w programie Tarcza Prywatności, a w wypadku jego braku w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami na maila biuro@akademiaenduro.pl lub też z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe znajdziesz w nagłówku tego dokumentu. Pamiętaj o tym, że kontaktując się z nami musisz podać dane, które pozwolą nam rozpoznać Cię w naszych zbiorach danych, a jednocześnie potwierdzić, że jesteś osobą za którą się podajesz. Z powodów praktycznych najlepiej będzie, jeśli napiszesz wiadomość z maila, który podałeś przy rejestracji i potwierdzisz naszą odpowiedź na Twojego maila.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu własnych towarów i usług;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe
  w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby cofnąć udzieloną nam zgodę na subskrypcję newslettera, czy udział w konkursach i promocjach, najprostszą metodą jest odznaczenie checkboxów na stronie Zgody w ustawieniach użytkownika. Usunięcie danych podanych przez Ciebie dobrowolnie jest możliwe w formularzu. Cofnięcie zgód na cookies personalizacyjne i marketingowe jest możliwe na stronie O cookies.

Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez naszych Partnerów postępując według instrukcji zawartych w ich poszczególnych politykach prywatności, do których linki zamieściliśmy na liście Nasi Partnerzy.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Akademia Enduro polega na badaniu Twojego zachowania na Serwisie AkademiaEnduro.pl oraz na jego bazie sugerowania Ci treści, które odpowiadają Twoim preferencjom oraz zainteresowaniom. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Nasi Partnerzy mogą w przyszłości korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania. Stosowanie procesu profilowania umożliwia naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację prezentowanych Ci reklam. W tym procesie są wykorzystywane pliki Cookie naszych Partnerów, a więc takie przetwarzanie wymaga Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili odwołać na stronie O Cookie lub też na stronach naszych Partnerów.

 

Informacja o Cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w jakim celu ich używamy.
Niektóre z cookies są wymagane do prawidłowego działania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je jednak wyłączyć w ustawieniach przeglądarki co opisaliśmy na stronie Kontrola Cookies.